Powertrust Solutions AB hjälper dig bl.a med öppna, mobila eller portabla elverk!

Reservkraft

Reservkraft och elverk används idag i en mängd sammanhang och i många varierande applikationer. Som reservkraft där man främst vill försäkra sig om att i händelse av nätavbrott fortfarande ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet utan kostsamma avbrott. Det kan gälla känsliga produktionsprocesser, data och information i datorer och infrastruktur som måste fungera även vid ett eventuellt nätbortfall under kortare eller längre tid. Reservkraft är normalt fast installerad och försörjer en specifik anläggning men kan också vara mobil för att kunna användas vid olika anläggningar, t.ex. tillfälliga arbeten på elnätet. Elverk kan naturligtvis också användas som den enda strömförsörjningen där man inte har tillgång till när p.g.a. avstånd etc. Det finns även s.k. hybridlösningar där man kan kombinera batterier, elverk, och t.ex. solceller alternativt vindkraft.

Powertrust erbjuder reservkraftlösningar från 20 kVA upp till 2 500 kVA. Vi har levererat elverk och reservkraft till Sveriges industrier och kommuner i mer än 20 år vilket har gett oss stor erfarenhet och vi strävar alltid efter att erbjuda en optimal anläggning baserad på kundens behov.

Vi samarbetar med ledande leverantörer i Europa vilket ger oss möjlighet att erbjuda både standardlösningar såväl som kundanpassade elverk byggda med välkända fabrikat. Motorer från Volvo, Perkins, Iveco, John Deere, MTU, samt Deutz. Manöversystemen kommer från Deep Sea Electronics i England som har ett stort urval av innovativa lösningar för alla tänkbara anläggningar. Allt från manuella system till multi-installationer med lastväxling, toppkraft och parallelldrift.