STAND BY RESERVKRAFT

Det här är kanske den vanligaste konfigurationen vad gäller reservkraft. Ett reservkraftsaggregat står stand by för att automatiskt kopplas in på lasten vid ett eventuellt närbortfall. Nätavkänning och elektriska skydd samt motorövervakning sköts av kontrollpanelen. Här styr valet av kontrollpanel vilka funktioner man önskar från aggregatet. Till exempel synkronisering med blinkfri återgång eller vanlig automatik med nätövervakning. Det finns även många möjligheter vad gäller kommunikation och styrning av aggregatet, t.ex. via GSM, Modbus och/eller Ethernet.