STAND BY MULTI SET NÄTÖVERVAKNING

En anläggning med synkronisering och parallell drift med nät baserat på två eller fler generatorer. Lämpar sig för en anläggning med t.ex. varierande last och/eller där man vill säkerställa redundans genom flera reservkraftsaggregat. Till exempel vid känsliga IT anläggningar där man vill ha en hög grad av säkerhet.