MULTI SET I PARALLELL DRIFT

Har man varierande last eller kanske använder dieselgeneratorer för så kallad toppkraft eller för export till nätet kan man ha flera generatorer (upp till 36st på en och samma kontrollpanel) kopplade till sin anläggning. På det här sättet optimerar man driften på generatorerna då automatiken styr hur många generatorer som ska vara i drift baserat på vilken aktuell last det finns. Här kan man naturligtvis välja hur anläggningen ska arbeta genom programmering av kontrollpanelerna och olika konfigurationer vad gäller buss och matning.

ID-066 Trailer web

Mobila elverk till energibolag

Tre stycken mobila elverk 66kVA monterade på förstärkt chassi för lättare terräng.