Powertrust Solutions AB hjälper dig bl.a med öppna, mobila eller portabla elverk!

 

Reservkraft

Reservkraft och elverk används idag i en mängd sammanhang och i många varierande applikationer. Som reservkraft där man främst vill försäkra sig om att i händelse av nätavbrott fortfarande ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet utan kostsamma avbrott.

Det kan gälla känsliga produktionsprocesser, data och information i datorer och infrastruktur som måste fungera även vid ett eventuellt nätbortfall under kortare eller längre tid. Reservkraft är normalt fast installerad och försörjer en specifik anläggning men kan också vara mobil för att kunna användas vid olika anläggningar, t.ex. tillfälliga arbeten på elnätet. Elverk kan naturligtvis också användas som den enda strömförsörjningen där man inte har tillgång till när p.g.a. avstånd etc. Det finns även s.k. hybridlösningar där man kan kombinera batterier, elverk, och t.ex. solceller alternativt vindkraft.

Powertrust erbjuder reservkraftslösningar från 20 kVA upp till 2 500 kVA. Vi har levererat elverk och reservkraft till Sveriges industrier och kommuner i mer än 20 år vilket har gett oss stor erfarenhet och vi strävar alltid efter att erbjuda en optimal anläggning baserad på kundens behov.

Vi samarbetar med ett flertal Europeiska leverantörer. vilket ger oss möjlighet att erbjuda både standardlösningar såväl som kundanpassade elverk. Manöversystemen kommer från Deep Sea Electronics som har ett stort urval av innovativa lösningar för alla tänkbara anläggningar. Allt från manuella system till multi-installationer med lastväxling, toppkraft och parallelldrift.

System2

Multi set i parallell drift

För fler generatorer på samma kontrollpanel kopplade till samma anläggning.

System3

Stand by multiset nätövervakning

En anläggning med synkronisering och parallell drift med nät baserat på två eller fler generatorer.

System1

Stand by reservkraft

Det här är kanske den vanligaste konfigurationen vad gäller reservkraft.