Hybrid elverk

Ett Hybrid elverk består av elverk/generator tillsammans med en batterier, inverter samt batteriladdare. Det är ett optimalt system för anläggningar där man behöver ha kontinuerlig drift. Till exempel telecom stationer som på grund av sin geografiska placering ej kan anslutas till det vanliga elnätet, det är även anpassat för tex fritidshus där man inte har tillgång till el.

Hybridsystemet fungerar så att elverket/generatorn laddar batteribanken som förser anläggningen med nätspänning genom invertern. Elverket/generatorn styrs av invertern och går bara då batterierna behöver laddas och då t.ex. lasten är hög. Det här innebär att elverket/generatorn inte behöver gå kontinuerligt vilket ger en mycket driftsekonomisk anläggning i jämförelse med en dieselgenerator som går i kontinuerlig drift. Man kan även komplettera med t.ex. vindkraft och/eller solceller som då laddare batterierna vilket ytterligar minskar den totala driftstiden för dieselgeneratorn.

Hybridsystem kan fås i 48 VDC system speciellt anpassat för Telekom applikationer.

Hybrid gen set