Reservkraft i containers

Powertrust Solutions AB hjälper dig när du behöver ett reservkraftsaggregat. Kontakta oss för konsultation!

HR-Serien

HR (Heavy Range) är speciellt framtagen för att passa både som reservkraftsaggregat och som kontinuerlig elförsörjning. HR serien kan utrustas med avancerade manöver/kontrollsystem och kundanpassas för varje unikt projekt. Vi sätter samman den bästa lösningen med hänsyn till applikationen vilket innebär till exempel val av motor och generator etc. HR serien baseras på standard ISO containers från 20 ft upp till 40 ft Hi Cube.

Kontakta oss idag för mer information.