Kort historik om Powertrust Solutions

powertrust_logga

 

 

 

 

Powertrust Solutions AB (tidigare Marin & Maskin AB) etablerades 1990 i Timmernabben (Mönsterås) i Kalmar län. I juli 2010 flyttade vi till Kalmar där vi nu har kontor och lager. Vid starten 1990 var fokus på reservkraftverk/elverk samt båtar och marina produkter. Sedan mer 15 år så har verksamheten varit baserad på försäljning av reservkraft, dieselelverk samt elmotorer och transmissioner. Genom åren har elverk och reservkraft blivit en allt större del av verksamheten och idag är verksamheten helt inriktad på reservkraftverk och tillhörande produkter och tjänster vilket innebär försäljning, projektering, installation och service av reservkrafts-anläggningar till kunder över hela Sverige.

Vår målgrupp är främst kommuner, industrier, energibolag, försvaret samt IT-industrin där höga krav ställs på tillförlitlighet och driftsäkerhet. Vi tar totalansvar och utför projekten i nära samarbete med kunden. Det gäller från projektering till leverans och installation och framförallt service och underhåll under anläggningens livstid.

Powertrust Solutions AB är bland annat generalagent för Inmesol S.L (Spanien) som är ett av de ledande företagen i Spanien när det gäller tillverkning av elverk och reservkraftaggregat. Vår styrka ligger främst i ett mycket brett produktutbud samt flexibla kundanpassade lösningar kombinerat med en gedigen kunskap och erfarenhet.

Vår tydliga målsättning är att erbjuda den bäst lämpade och kostnadseffektiva lösningen för varje enskilt projekt och kund allt från mindre elverk upp till stora reservkraftsanläggningar.