DSE_module

DSE ETHERNET GATEWAY OCH DSE WEBNET®

Deep Sea Electronics introducerar nu en Ethernet Gateway speciellt utvecklad för DSE manöverpaneler. Tillsammans med DSE WebNet® får man en komplett kommunikationslösning som innebär att man kan fjärrövervaka en eller flera anläggningar oavsett var de är placerade. Tack vare integrationen till manöverpanelerna får man en loggningsfunktion som hela tiden loggar statusen på anläggningen och sparar informationen som sänds till en DSE WebNet server. Då man använder en standard webbläsare är informationen tillgänglig från en PC, Laptop eller smartphone/läsplatta.

DSE Gateway finns i 2 utförande, en ren Ethernet Gateway samt en som även har GPRS och GPS funktioner vilket är speciellt lämpat för mobila enheter som t.ex. uthyrningsaggregat.

Kontakta oss för mer information om DSE Ethernet Gateway.